Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży organizuje nieodpłatne szkolenie dla rolników dokonujących uboju na użytek własny poza rzeźnią (ubój przez właściciela lub osobę działającą na odpowiedzialność lub pod nadzorem właściciela). Szkolenie odbędzie się 16 listopada 2018 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łomży, ul. Nowogrodzka 160.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Dziennego Domu Senior + w Slawcu”

W szczególnym roku 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości zapraszamy na uroczystości które odbędą się w niedzielę 11 listopada w Nowogrodzie.

Zapraszamy mieszkanki miasta i gminy Nowogród w poniedziałek 19 listopada w godz. 11.00-17.00 na bezpłatne badanie mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały z badania w ramach NFZ.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowy Portal IRZplus.

Początek listopada to okres w którym szczególnie pamiętamy o zmarłych i odwiedzamy ich groby.

Radni wybrani w Wyborach Samorządowych 2018 odebrali od przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowogrodzie oficjalne zaświadczenia o wyborze.

PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania Rejonu Energetycznego Łomża

Gmina Nowogród informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogród” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach programu udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu w 2018/2019 r.