Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego kontynuuje inicjatywę edukacyjną skierowaną do producentów. Nadal możliwe jest wsparcie dla grup rolników/producentów zainteresowanych zdobyciem wiedzy o zasadach wprowadzania do obrotu żywności oraz możliwościach promocji. Spotkania będą organizowane sukcesywnie, w miarę spływania zgłoszeń, a akcja organizowana jest bezterminowo.

PGE Dystrybucja S.A. informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej

W imieniu organizatorów Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Literackiego „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej – Posła Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jarosława Zielińskiego oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty Pani Beaty Pietruszki zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowogród, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Jesteś rolnikiem i zastanawiasz się jak obniżyć rachunki za energię elektryczną? Rozwiązaniem może być program Agroenergia, który wystartował 1 października.

Informujemy, że firma Błysk będzie zbierać odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony na terenie gminy Nowogród.

Posterunek Policji w Nowogrodzie informuje, że w okresie od 1 września 2021 roku do 28 lutego 2022 roku realizowane będą działania na terenie miejscowości Morgowniki w ramach Planu działania Priorytetowego.