Burmistrz Nowogrodu ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogród

Pomimo niesprzyjającej aury mnóstwo osób przyszło na festyn zakończenie lata zorganizowany przez Stowarzyszenie "Koło Gospodyń Wiejskich w Chmielewie".

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego z późn. zm.

W czwartek 16 września 2021 r. o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Ogłaszam nabór wniosków na Stypendium Starosty Łomżyńskiego na rok szkolny 2021 – 2022 na mocy uchwały nr IX/49/2019 r. Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 września 2019 r., w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium Starosty Łomżyńskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. 2019 r. poz. 4397 i 5229), określającej zasady udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży. Stypendium jest forma realizacji Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Powiatu Łomżyńskiego o charakterze motywacyjnym.

Decyzją Starosty Łomżyńskiego, w celu upamiętnienie rocznicy agresji ZSRR na Polskę, w dniu 17.09.2021 r. (piątek) na terenie powiatu łomżyńskiego zostaną uruchomione syreny OC.

PD Solutions Daniel Prokopiuk w partnerstwie z Gminą Boćki oraz Gminą Nowogród realizuje projekt pt. „Cyfrowa wieś - w poszukiwaniu nowych kompetencji” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021 zgodnie z Umową nr ROR-II/KSOW-N-14/2021 z dnia 27 maja 2021 r.

Stowarzyszenie "Koło Gospodyń Wiejskich w Chmielewie" zaprasza na festyn na zakończenie lata w Chmielewie - niedziela, 19 września od godz. 13.00 do 20.00

Paweł Grygo wygrał pierwszy Kurpiowski Pśejåk. Piękną, trudną i wymagająca trasą wiódł półmaraton, po raz pierwszy zorganizowany w Nowogrodzie. Grupa przyjaciół, aby rozruszać gminę, wpadła na pomysł biegu trasą, którą biegali jeszcze jako mali chłopcy.