Zarząd Zlewni w Ostrołęce podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu postanowienia o zmianie decyzji.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 2003 r. organizuje Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne", którego celem jest promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza od dnia 03.08.2023 roku nabór wniosków dla zadań wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

Dyrektor Odziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku Jacek Jarmołowicz zaprasza do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero - Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym”.

W związku z ogłoszoną na terenie naszej gminy suszą w dniach 11.04.2023 r. – 20.07.2023 r. w oparciu o komunikaty IUNG w Puławach (System Monitoringu Suszy Rolniczej 2023 r.) producenci rolni mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w 2023 r. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miejski w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 do dnia 15 września 2023 r.

W poniedziałek 14 sierpnia o godz. 17:00 "Inscenizacja walk o Nowogród z 1939 r." organizowana przez Gminę Nowogród, a w godz. 12:00 - 18:00 na terenach obok schronu przy moście w Nowogrodzie odbędzie się piknik wojskowy "Silna Biało-Czerwona" organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Dzisiaj (1 sierpnia 2023 r.) na terenie gminy Nowogród można było spotkać pojazdy wojskowe oraz żołnierzy, którzy w ramach akcji "Bezpieczne Podlasie" zawitali w nasze strony. Byli m.in. obok schronu bojowego przy moście w Nowogrodzie, w centrum miasta, a także w Skansenie Kurpiowskim oraz odwiedzili dzieci wypoczywające w Ośrodku Caritas w Ptakach koło Nowogrodu.

Udział w badaniach rolniczych oraz spisach powszechnych jest obowiązkowy.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2023 r., o godz. 17.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe - sygnał ciągły na okres 1 minuty, w celu upamiętnienia 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.