z dnia 12 stycznia 2024 r. o kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Bezpieczny senior - jak nie dać się oszukać
w Internecie” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku wydało ostrzeżenie I stopnia - oblodzenie

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku wydało ostrzeżenie I stopnia - silny mróz

Dzięki informacjom przekazywanym przez respondentów w badaniach ankietowych statystyki publicznej znamy m. in.:

Urząd Miejski w Nowogrodzie informuje, że w lutym 2024 r. zmienia się wykonawca zapewniający odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Nowogród.

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku wydało ostrzeżenie 2 stopnia o opadach marznących oraz 1 stopnia o intensywnych opadach śniegu.

W dniu 10 listopada 2023 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży odbył się VII Walny Zjazd Delegatów Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Łomży.