Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku wydało ostrzeżenie I stopnia - oblodzenie

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku wydało ostrzeżenie I stopnia - silny mróz

Dzięki informacjom przekazywanym przez respondentów w badaniach ankietowych statystyki publicznej znamy m. in.:

Urząd Miejski w Nowogrodzie informuje, że w lutym 2024 r. zmienia się wykonawca zapewniający odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Nowogród.

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku wydało ostrzeżenie 2 stopnia o opadach marznących oraz 1 stopnia o intensywnych opadach śniegu.

W dniu 10 listopada 2023 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży odbył się VII Walny Zjazd Delegatów Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Łomży.

W czwartek 28 grudnia 2023 r. o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady LV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.