Kolonie letnie dla dzieci z programem profilaktyczno-sportowym w atrakcyjnych miejscowościach nadmorskich: Jarosławcu i Władysławowie (turnus 11- dniowy)

Hymnem państwowym oraz Marszem Sybiraków rozpoczęła się uroczystość patriotyczna w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie.

Przy Marszałku Województwa Podlaskiego funkcjonuje Społeczny Zespół ds. Pszczelarstwa, którego głównymi zadaniami są m.in. promocja pszczelarstwa w lokalnej społeczności jak również w całym regionie, wspieranie tradycyjnej gospodarki pasiecznej poprzez nowoczesną opiekę weterynaryjną, fachowe poradnictwo, a także marketing, zachęcanie do uprawy roślin oraz nasadzeń drzew i krzewów przyczyniających się do poprawy pożytków pszczelich oraz powszechna edukacja rolników, stosujących środki ochrony roślin, o przestrzeganiu zasad dobrej praktyki rolniczej.

Stowarzyszenie LGD "Kraina Mlekiem Płynąca" i Lokalna Grupa Działania "Kaszubska Droga" serdecznie zaprasza na sztukę teatralną "„Òd Gwiôzdczi do swiãtégò Môrcëna” w wykonaniu Regionalnego Teatru Dramatycznego z Luzina.

W piątek 17 maja 2019 r., o godz. 11:00, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży, przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11, odbędzie się pogrzeb 39 żołnierzy armii rosyjskiej poległych w 1915 r., których szczątki odnaleziono podczas prac ekshumacyjnych przeprowadzonych w 2018 oraz 2019 r. przy budowie DW 645 na terenie miejscowości Mątwica (gm. Nowogród woj. podlaskie). W pogrzebie uczestniczyć będzie dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek.

Na konkurs wpłynęło 55 prac ( 29 z kategorii I przedszkole, 26 a kategorii II – szkoły podstawowe). W kategorii I nagrodzono 17 prac, a w kategorii II nagrodzono 14 prac. 

Informujemy, że od dnia 13 maja 2019 r. most na Strudze Lepackiej na drodze nr 105831B Mątwica - Szablak zostaje zamknięty.

Ponad pół wieku razem spędziło ze sobą 7 par małżeńskich z gminy Nowogród. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy medale za długoletnie pożycie małżeńskie wręczył Grzegorz Palka, burmistrz Nowogrodu wraz z sekretarz Marleną Bałazy.

na wykonanie dokumentacji projektowej remontu w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie