Województwo: Podlaskie, Powiat:  Łomża

Agrofag: Mączniak prawdziwy zbóż i traw

Roślina: Pszenica jara

Data publikacji komunikatu:  24-05-2019 r.

Na plantacjach pszenicy jarej stwierdzono występowanie mączniaka prawdziwego zbóż i traw.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw na pszenicy jarej należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

 Wiosną grzyb ten wytwarza bardzo duże ilości zarodników konidialnych, które zakażają nowe liście i rośliny. Zarodnikowaniu sprzyja sucha i ciepła pogoda. Optymalne warunki do infekcji to temperatury 12-20 o C i wysoka wilgotność w łanie. Grzyb poraża liście, źdźbła i kłosy. Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się od początku krzewienia do końca fazy kłoszenia. W sprzyjających warunkach stosowanie fungicydów można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna, uwzględniając okres karencji stosowanego środka.

Orientacyjne progi ekonomicznej szkodliwości dla mączniaka prawdziwego zbóż i traw na pszenicy jarej
są następujące:

  • faza od początków krzewienia do końca krzewienia 50-70% roślin z pierwszymi objawami choroby,
  • faza strzelania roślin w źdźbło: 10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia,
  • faza kłoszenia roślin: pierwsze objawy choroby na liściu flagowym, podflagowym lub kłosie.

 

Ograniczyć występowanie choroby można także poprzez:

  • szybkie wykonanie podorywki i starannej orki, w celu zniszczenia resztek pożniwnych
  • unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem
  • unikanie sąsiedztwa innych plantacji pszenic ozimych i jarych
  • stosowanie prawidłowego zmianowania
  • odpowiedni dobór odmian
  • zaprawianie nasion

 

 

Roślina: Truskawka
Agrofag: Kwieciak malinowiec
Data rozpoczęcia zabiegów: 2019-05-24
Szczegóły:
Truskawce zagraża kwieciak malinowiec.
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania kwieciaka malinowca należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.
Chrząszcze pojawiają się na plantacjach zwykle około połowy kwietnia, żerują na liściach, wyjadając
w nich małe, owalne dziurki. Główne szkody to podcięte szypułki pąków kwiatowych, które zwisają
i opadają (w pąkach są jaja, a później brudnobiałe larwy).

Zalecenia:
Lustracje na plantacjach przeprowadza się około 1-2 tygodnie przed kwitnieniem oraz po rozwinięciu się pierwszych kwiatów. Stwierdzenie obecności 2 chrząszczy strząśniętych z 200 kwiatostanów jest podstawą do zastosowania zabiegów zwalczających szkodnika.

Zabiegi wykonuje się przed kwitnieniem i ewentualnie na początku kwitnienia.

 

 

Roślina: Kukurydza zwyczajna
Agrofag: Ploniarka zbożówka
Data rozpoczęcia zabiegów: 2019-05-24
Szczegóły:
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania ploniarki zbożówki na plantacjach kukurydzy należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji
Zalecenia:
Szkodnik ten daje 3 pokolenia w roku, z czego najbardziej szkodliwe dla kukurydzy jest I pokolenie. Zimują larwy w roślinach zbóż ozimych, samosiewów i traw. Muchówki wylatują w kwietniu i w maju. Jaja składają na siewkach roślin kukurydzy – w fazie od pierwszego do drugiego liścia. Najczęściej znaleźć je można na koleoptylach oraz na zawiązkach łodyg, tuż nad glebą. Po 7-14 dniach,
w okresie rozwijania się 3 –liścia, wylęgają się larwy, które wgryzają się do roślin kukurydzy. Rozwojowi ploniarki zbożówki sprzyjają chłodne wiosny.

Stwierdzenie 5 lub więcej jaj na 10 roślinach kukurydzy jest sygnałem do wykonania zbiegu zwalczającego. Termin zabiegu przypada na ogół w okresie rozwijania przez rośliny trzeciego liścia (najpóźniej, gdy długość blaszki trzeciego liścia będzie równa długości drugiego liścia).
W rejonach corocznego silnego występowania ploniarki zbożówki zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się w powyższym terminie bez prowadzenia analiz na obecność jaj.

Ograniczyć szkody powodowane przez ploniarkę zbożówkę można także poprzez:
• wczesny siew kukurydzy
• prawidłową agrotechnikę (orki i podorywki)
• zaprawianie nasion

 

Środki ochrony roślin:
Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
1) Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zastosowaniu środków ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga - kliknij tutaj,
2) Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - kliknij tutaj.
Uwagi:
Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.
Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:
1) Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
2) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
3) Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
4) Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
5) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

 

 

Pakunek o nieznanej zawartości przypominający ładunek wybuchowy na terenie szkoły, ewakuacja uczniów i pracowników oraz sprawdzenie budynku przez wyspecjalizowane służby. Na szczęście to tylko scenariusz ćwiczeń dowódczo – sztabowych zorganizowanych przez funkcjonariuszy z łomżyńskiej Policji. Działania zrealizowane zostały przy współpracy ze Strażą Pożarną, Grupą Ratowniczą Nadzieja, dyrekcją Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie oraz Urzędem Miejskim w Nowogrodzie. Ich celem było doskonalenie umiejętności współdziałania w sytuacji kryzysowej.

W dniu 29 maja 2019 r. rozstrzygnięto konkurs ofert na wykonanie: „Dokumentacji projektowej remontu w budynku Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Nowogrodzie”.

30 maja 2019 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady VIII sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku wydał ostrzeżenie 1 stopnia - burze z gradem

We wtorek 28 maja 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Łomży Wojewoda Podlaski oraz Burmistrz Nowogrodu podpisali umowę na dofinansowanie zadania "rozbudowa z przebudową drogi gminnej Mątwica - Szablak nr 105831B". Całkowity koszt to 3 854 379,71 zł, w tym wartość dofinansowania 1 918 201,30 zł.

Wyjątkowy występ Szkolnego Koła Caritas odbył się w piątek na hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie. Program słowno-muzyczny z okazji obchodzonego 26 maja Dnia Matki oraz 23 czerwca Dnia Ojca przedstawiła młodzież przygotowana pod kierunkiem pani Marii Dąbrowskiej - opiekuna koła Caritas. Były piosenki dla mam i wiersze dla tatusiów, a na koniec symboliczne kwiaty i słodki poczęstunek.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniach 28 – 30 maja 2019 r., Dowództwo Operacyjne Rodzaju Sił Zbrojnych w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia RENEGADE/SAREX-19 przeprowadzi epizod RENEGADE tj. zdarzenia dotyczącego naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej, stwarzające potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

W sobotnie przedpołudnie w łomżyńskiej Katedrze z rąk biskupa Janusza Stepnowskiego święcenia kapłańskie przyjęło dziesięciu diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Wśród nich, pochodzący z Nowogrodu, pierwszy wyświęcany ksiądz od ponad czterdziestu lat - Kamil Zaremba.

Od lutego do końca kwietnia b.r. mieszkańcy Gminy Nowogród uczestniczyli w szkoleniach "Ja w internecie". Bezpłatne szkolenia miały na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników sieci i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.