IMGW w Białymstoku wydał ostrzeżenie II stopnia - burze z gradem

Celem konkursu jest promowanie roli kobiet na obszarach wiejskich oraz docenienie wielu innowacyjnych działań stosowanych przez nie w rolnictwie, które mają wpływ na zróżnicowanie dochodów w gospodarstwach. Kobiety zaangażowane w rolnictwo odgrywają kluczową rolę w rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa.

Złożeniem meldunku o gotowości do uroczystego apelu druhowi Zenonowi Białobrzeskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przez Komendanta Gminnego Bogdana Chętnika rozpoczęły się uroczystości gminnego Dnia Strażaka.

- Nie wiemy kim byli. Armia rosyjska, była armią wielonarodowościową. Byli tam też Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy, mogli być Polacy - mówił Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej podczas uroczystości na terenie dawnego cmentarza wojskowego przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży.

Kolonie letnie dla dzieci z programem profilaktyczno-sportowym w atrakcyjnych miejscowościach nadmorskich: Jarosławcu i Władysławowie (turnus 11- dniowy)

Hymnem państwowym oraz Marszem Sybiraków rozpoczęła się uroczystość patriotyczna w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie.

Przy Marszałku Województwa Podlaskiego funkcjonuje Społeczny Zespół ds. Pszczelarstwa, którego głównymi zadaniami są m.in. promocja pszczelarstwa w lokalnej społeczności jak również w całym regionie, wspieranie tradycyjnej gospodarki pasiecznej poprzez nowoczesną opiekę weterynaryjną, fachowe poradnictwo, a także marketing, zachęcanie do uprawy roślin oraz nasadzeń drzew i krzewów przyczyniających się do poprawy pożytków pszczelich oraz powszechna edukacja rolników, stosujących środki ochrony roślin, o przestrzeganiu zasad dobrej praktyki rolniczej.

Stowarzyszenie LGD "Kraina Mlekiem Płynąca" i Lokalna Grupa Działania "Kaszubska Droga" serdecznie zaprasza na sztukę teatralną "„Òd Gwiôzdczi do swiãtégò Môrcëna” w wykonaniu Regionalnego Teatru Dramatycznego z Luzina.

W piątek 17 maja 2019 r., o godz. 11:00, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży, przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11, odbędzie się pogrzeb 39 żołnierzy armii rosyjskiej poległych w 1915 r., których szczątki odnaleziono podczas prac ekshumacyjnych przeprowadzonych w 2018 oraz 2019 r. przy budowie DW 645 na terenie miejscowości Mątwica (gm. Nowogród woj. podlaskie). W pogrzebie uczestniczyć będzie dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek.