Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku wydało ostrzeżenie 2 stopnia o opadach marznących oraz 1 stopnia o intensywnych opadach śniegu.

W dniu 10 listopada 2023 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży odbył się VII Walny Zjazd Delegatów Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Łomży.

W czwartek 28 grudnia 2023 r. o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady LV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

W dniu 21 grudnia odszedł do Pana Ksiądz Jan Józef Czajkowski w wieku 74 lat, w kapłaństwie 48 lat.

Msza św. od społeczności gminy odbędzie się w sobotę 23 grudnia 2023 r. o godz. 16:00 w Parafii pw. Narodzenia NMP w Nowogrodzie.

Dzisiaj w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie odbyło się wręczenie nagród w konkursie ekologicznym, którego celem było zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na problem odpadów i właściwej ich segregacji.

Wzmocnienie funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego Gminy Nowogród jest ważnym celem Grzegorza Palki - Burmistrza Nowogrodu, Radnych Rady Miejskiej, strażaków oraz mieszkańców Gminy. Dążąc do osiągnięcia tego celu pozyskaliśmy kolejny pojazd służący poprawie bezpieczeństwa Naszych mieszkańców.

Były kolędy, jasełka, wspólne dzielenie się opłatkiem i mnóstwo przedświątecznych życzeń. W niedzielę, 17 grudnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Nowogrodzie zorganizowano Dzień Świąteczny.

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku wydało ostrzeżenie I stopnia - opady marznące