„NATURA-lnie LOKALNIE – kampania na rzecz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w Powiecie Łomżyńskim” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Plan operacyjny na lata 2018–2019, to nowy projekt, który realizuje Powiat Łomżyński we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Łomży.

W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwa do 27 lipca 2019 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy przeznaczonej dla rolników gospodarujących na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej i zająć się innym rodzajem działalności.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży zaprasza wszystkich zainteresowanych oraz związanych z hodowlą trzody chlewnej na spotkanie informacyjne dotyczące afrykańskiego pomoru świń.

Apel dr Aleksandry Hadzik, Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, kierowany do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw.

Jeżeli posiadasz przepisy oparte na tradycyjnych recepturach Ziemi Łomżyńskiej, koniecznie weź udział w konkursie kulinarnym „Zasmakuj w Łomży”. Wzorem ubiegłego roku, Miasto Łomża organizuje go wspólnie z gminami Łomża i Piątnica oraz Miastem Nowogród. Na zgłoszenia czekamy do 26 lipca!

5 lipca 2019r. w godz od 9.00 do 14.30 przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 13 stacjonował nowoczesny DENTOBUS, czyli mobilny gabinet stomatologiczny w którym w ramach programu NFZ udzielane były świadczenia zachowawcze oraz profilaktyczne, w tym m.in. wizyty adaptacyjne, lakierowanie, badania okresowe i kontrolne oraz leczenie próchnicy. Dentobus zapewnił opiekę stomatologiczną dla 20 dzieci i młodzieży do 18 roku życia z naszej gminy.

 

W piątek 5 lipca spod Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie jedenaścioro dzieci wyjechało na wakacje. Dzieci spędzą ponad tydzień we Władysławowie, będą wypoczywać w OŚRODKU KOLONIJNYM KORSARZ.

28 czerwca 2019 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady IX sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr VII/19 z 25.03.2019r.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2019 rok – opinia komisji rewizyjnej.
7. Przedstawienie raportu o stanie gminy Nowogród za 2018 rok.
8. Debata nad raportem o stanie gminy:
a) Głosy radnych.
b) Głosy mieszkańców.
9. Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowogrodu wotum zaufania – uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowogrodu wotum zaufania.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok – opinia komisji rewizyjnej.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowogrodu – wniosek Komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowogrodu oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
12. Sprawy różne.