Uprzejmie informujemy o nowoczesnej platformie rolniczej Agro-Market24.

Urząd Miejski w Nowogrodzie informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w skutek tegorocznej suszy. Wszyscy rolnicy, którzy posiadają protokół oszacowania szkód w gospodarstwie uprawnieni są do złożenia wniosku w biurze  powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży, ul. Nowa 2.

Uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie otrzymali wyprawkę szkolną.

PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania Rejonu Energetycznego Łomża

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Nowogród obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Łomży informuje, co następuje:

Żołnierzem zawodowym może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która odbyła czynną służbę wojskową, nie jest karana za przestępstwo umyślne, posiada odpowiednie kwalifikacje, wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej, pełnionej w jednym z trzech korpusów kadry zawodowej: oficerów, podoficerów i szeregowych.

Uzbrojeni w rękawice i worki na śmieci ruszyli, aby świat wokół nas był piękniejszy.

Szanowni Państwo, informujemy, iż ze względu na błąd zawarty w harmonogramie, wywóz odpadów segregowanych (plastik, papier, szkło) z terenu Gminy Nowogród w miesiącu październiku odbędzie się razem z drugim wywozem odpadów zmieszanych tj.

TRASA 1 - 23.10.2018 r.,

TRASA 2 - 25.10.2018 r.,

TRASA 3 - 26.10.2018 r.

Przepraszamy za utrudnienia.

U.K. "Błysk"

do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2018/2019

Informacje na temat Wyborów Samorządowych 2018 o obwodach, o kandydatach do Rady Miejskiej w Nowogrodzie