I N F O R M A C J A

DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW,

NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE

PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ DO ZWALCZANIA

WŚCIEKLIZNY U LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

w akcji wiosennej 2018 roku

Osoby podróżujące drogą wojewódzką 645 na odcinku Nowogród-Łomża muszą się liczyć z większymi utrudnieniami.

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowogród, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

IMGW w Białymstoku ostrzega

APEL

„STOP POŻAROM TRAW”

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie. Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób.

Przez Gminę Nowogród planowany jest przebieg gazociągu łączącego systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy.

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina !

OBJAWY ASF ?

  • gorączka 40 - 42°C i powyżej,
  • wybroczyny i przekrwienie skóry,
  • krwawa biegunka,
  • osłabiony apetyt,
  • nagłe upadki świń w stadzie.

 W 2018 roku uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku o przyznanie płatności

Obwieszczenie wojewody podlaskiego o kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

Konsorcjum firm PBK sp. z o.o., Unibep S.A. oraz BIK-Projekt sp. z o.o. informuje, że przystępuje do realizacji zadania „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród - Łomża wraz z obejściem m. Stare Kupiski”.