W najbliższą sobotę 27 sierpnia Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu wraz z Gminą Nowogród, zapraszają na drugą edycję Półmaratonu Kurpiowski Pśejåk Bieg Szlakiem Schronów Bojowych SGO "Narew" wraz z biegiem towarzyszącym na 7 km.

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - burze z gradem i ostrzeżenie 2 stopnia - upał

Wrocław 2016 r., Piła 2018 r.  i w końcu w 2022 r. Łomża.  Po wielu trudnościach, jakimi były pandemia coronavirusa i związane z nią obostrzenia, udało się zorganizować Zjazd Nauczycieli Języka Niemieckiego w Łomży. Spotykamy się po czteroletniej przerwie po raz dziewiętnasty, aby rozmawiać, wymieniać doświadczenia i czerpać nowe inspiracje do nauczania języka niemieckiego jako języka obcego.

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - burze z gradem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie we współpracy z PKPS Z.O. Łomża informuje, że do października 2022 będzie realizował program operacyjny FEAD 2021. Trwanie dystrybucji artykułów spożywczych uzależnione będzie od dostaw poszczególnych artykułów i możliwości ich wydawania.

Informujemy, iż można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego w kwocie 3000 zł.

Burmistrz Nowogrodu ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogród

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Mlekiem Płynąca" zaprasza na Piknik z LGD, 20 sierpnia (sobota) od godz. 14.00 - Zbójna

W czwartek 11 sierpnia 2022 r. o godz. 15:15 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na  2022 rok
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2022
  4. Sprawy różne

„Weekend z wojskiem” – pod takim hasłem od 13 do 15 sierpnia odbędą się centralne obchody Święta Wojska Polskiego oraz 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Na te dni Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Wojsko Polskie zaplanowało liczne wydarzenia o charakterze państwowym, patriotyczno-religijnym, kulturalnym oraz rozrywkowym.