W poniedziałek 14 sierpnia o godz. 17:00 "Inscenizacja walk o Nowogród z 1939 r." organizowana przez Gminę Nowogród, a w godz. 12:00 - 18:00 na terenach obok schronu przy moście w Nowogrodzie odbędzie się piknik wojskowy "Silna Biało-Czerwona" organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Dzisiaj (1 sierpnia 2023 r.) na terenie gminy Nowogród można było spotkać pojazdy wojskowe oraz żołnierzy, którzy w ramach akcji "Bezpieczne Podlasie" zawitali w nasze strony. Byli m.in. obok schronu bojowego przy moście w Nowogrodzie, w centrum miasta, a także w Skansenie Kurpiowskim oraz odwiedzili dzieci wypoczywające w Ośrodku Caritas w Ptakach koło Nowogrodu.

Udział w badaniach rolniczych oraz spisach powszechnych jest obowiązkowy.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2023 r., o godz. 17.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe - sygnał ciągły na okres 1 minuty, w celu upamiętnienia 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 

Burmistrz Gminy Nowogród informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Program Współpracy Gminy Nowogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok 

Od 2020 r. producent rolny w celu oszacowania szkód powstałych w jego gospodarstwie w wyniku wystąpienia suszy, musi złożyć wniosek o ich oszacowanie za pośrednictwem aplikacji "zgłoś szkodę rolniczą". Szacowanie szkód przez publiczną aplikację pozostanie podstawowym i obligatoryjnym narzędziem do szacowania szkód powstałych w wyniku suszy.

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”.

Przypominamy, że mieszkańcy Gminy Nowogród zainteresowani dofinansowaniem zadań usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (eternitu) proszeni są o złożenie ankiety dotyczącej wyrobów azbestowych.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XV edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” imienia prof. Jerzego Wilkina.