PGE Dystrybucja S.A. informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

W każdym powiecie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu) jednostki OSP, w gminie do 20 tys. mieszkańców, która uzyskała największą frekwencję w wyborach do Sejmu i Senatu, otrzymają do 1 miliona złotych dotacji na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej (wartość dofinansowania w skali całej gminy to każdorazowo 1 mln zł).

Uczniowski Klub Sportowy Junior organizuje wypoczynek zimowy w terminie 20.01.2024 - 27.01.2024 w miejscowości Małe Ciche 6 km od Zakopanego. Miejsce zakwaterowania Galicówka. Strona internetowa : http://www.galicowka.com.pl/

W piątek 13 października 2023 r. od godz. 8:00 na ul. Rynek w Nowogrodzie rozpocznie się bicie rekordu Polski w pchaniu samochodu na odległość w ciągu 24 godzin. Aktualny rekord to 60,26 km.

W piątek 6 października 2023 r. w Mątwicy na terenie cegielni odbyły się ćwiczenia zastępów PSP z województwa podlaskiego oraz jednostek OSP KSRG z gminy Nowogród.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie serdecznie zaprasza 7-8 października 2023 r.  na Jesienne Targi Ogrodnicze „Jesień w sadzie i ogrodzie”.

W miejscowości Grądy przy Wiejskim Ośrodku Aktywności Społecznej powstał plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną. Zadnie pn. „Zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Ośrodku Aktywności Społecznej w Grądach” zostało dofinansowane przez Województwo Podlaskie w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś”.

Posterunek Policji w Nowogrodzie informuje, że w okresie od 1 września 2023 roku do 28 lutego 2024 roku realizowane będą działania na terenie miasta Nowogród w ramach Planu działania Priorytetowego.

Badanie Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach dostarcza wielu informacji dotyczących wyjazdów krajowych oraz zagranicznych.

W piątek 29 września 2023 r. o godz. 15:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady LI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.