PGE Dystrybucja S.A. informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej

W poniedziałek 4 grudnia 2023 r. o godz. 15:10 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady LIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Do 14 grudnia 2023 trwają konsultacje w sprawie projektu aktualizacji ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń  na paliwo stałe – między innymi pieców wolnostojących i kominków na drewno.

W grudniu 2023 r. realizowane są następujące badania ankietowe:

W czwartek 30 listopada 2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Grzegorzem Andrzejem Palką - Burmistrzem Nowogrodu, a Maciejem Borzyszkowskim - Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 75 000 złotych na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. "Zielone Centrum EcoMocy".

Przedmiotem inwestycji było wykonanie robót budowlanych polegających na Przebudowie drogi gminnej nr 105837B we wsi Jankowo Skarbowo o łącznej długości 890,93 m.

We wtorek 5 grudnia o godz. 10:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 13 odbędzie się III Forum Seniora organizowane przez Komendę Miejską Policji w Łomży.

Burmistrza Nowogrodu z dnia 29 listopada 2023 roku

Dzisiaj do godz. 10:00 mieszkańcy Nowogrodu musieli opuścić domy, a to wszystko w związku ze znalezionym niewybuchem. Akcja informacyjna rozpoczęła się już dzień wcześniej, dzięki temu podjęcie niewybuchu odbyło się zgodnie z planem.

W środę 29 listopada 2023 r. o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady LIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.