Załatw sprawy urzędowe w Starostwie Powiatowym w Łomży bez wychodzenia z domu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie informuje, że od dnia 01.08.2024r. do 30.09.2024r.  można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie bonu energetycznego.

                                                                                               Nowogród, 15 lipca 2024 roku

BURMISTRZ NOWOGRODU

 

 

OGŁOSZENIE

 

            Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 w związku z art. 8h ust. 1 pkt 1–3[1]) ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.) informuję, że w dniu 26 czerwca 2024 roku Rada Miejska w Nowogrodzie podjęła uchwałę nr III/12/24 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Nowogród.

            Wnioski do projektu planu ogólnego można składać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509)[2]) w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego. Składający wniosek do projektu planu ogólnego podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem lub uwagą, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

            Wnioski do projektu planu ogólnego na piśmie utrwalonym w postaci papierowej należy składać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41, zaś wnioski na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: /UMNowogrod/SkrytkaESP w terminie do 31 sierpnia 2024 roku.

 

Grzegorz Andrzej Palka

Burmistrz Nowogrodu

 

Załączniki:

 

[1])    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

      Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2, art. 15 ust.1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016) informuję, że administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród, reprezentowany przez Burmistrza Nowogrodu.

[2])   formularz dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Rozwoju i Technologii oraz jako załącznik do niniejszego ogłoszenia

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 2 stopnia - burze

Mówiąc o porywistym wietrze, klasyfikuje się je najczęściej wg prędkości z jaką przemieszczają się masy powietrza oraz ze względu na rozmiar szkód jakie mogą wyrządzić. Wichura – wiatr o prędkości do 88 km/h jest zdolny łamać drzewa, zrywać dachówki i uszkadzać budynki. Silna wichura, czyli wiatr wiejący do 102 km/h może zrywać dachy, wyrywać drzewa z korzeniami czy łamać słupy energetyczne. Natomiast przy wietrze powyżej 103 km/h, należy się liczyć z zagrożeniem życia.

O burzy mówimy wtedy, gdy następuje jedno lub kilka nagłych wyładowań atmosferycznych (piorunów). Wyładowania występują zarówno pomiędzy chmurami jak i między chmurą a ziemią. Zwykle burzy towarzyszą intensywne opady deszczu często z gradobiciem oraz porywisty wiatr. Czym jest piorun lub inaczej błyskawica? Mówiąc najprościej to wyładowania elektryczne o bardzo dużym natężeniu. W CZASIE BURZY NAJBEZPIECZNIEJ JEST PRZEBYWAĆ WEWNĄTRZ BUDYNKU, DLATEGO, O ILE TO MOŻLIWE, NIE NALEŻY Z NIEGO WYCHODZIĆ.

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - upał

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 2 stopnia - burze

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowogród, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowogród, przeznaczonej do oddania w dzierżawę